Sławno

Sławno

Sprawy barkotykowe.

Posiadanie narkotyków na własny użytek a prawo w Polsce. Przed rokiem 2005 w Polsce obowiązywał przepis o niekaralności posiadania niewielkich ilości narkotyków na własny użytek. Nowelizacja ustawy nie zawierała jednak takiej klauzuli i przepis ten przestał obowiązywać. Mimo to, w sądach niejednokrotnie dochodziło do rozbieżności biegłych w tej sprawie. W związku z tym, kwestia została ostatecznie rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy. Czy obecnie posiadanie narkotyków na własny użytek jest karane? Tak, niezależnie od ilości posiadanych substancji odurzających lub psychotropowych, osoba może zostać zatrzymana, a wobec niej zostanie rozpoczęte postępowanie karne. W przypadku nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek stosuje się jednak kryterium uprzywilejowane, w którym kara za to przestępstwo może być nieco niższa. Ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności na okres do trzech lat. Jeżeli jednak sąd weźmie pod uwagę okoliczności łagodzące, winny może zostać skazany na karę ograniczenia wolności do roku lub grzywnę.